Har du overvejet en Privat Pasningsordning?
(Tidligere kendt som Privat Børnepasser)

 

En privat pasningsordning er et alternativ til den kommunale dagpleje.
Formålet er bl.a. at give forældrene valgfrihed mht. hvem, der passer deres barn samt større indflydelse.
En privat pasningsordning er en ordning, hvor forældrene kan få tilskud fra kommunen til pasning af deres barn/børn. 

Private Pasningsordninger.
Er selvstændige og forvalter selv vores ventelister.
Forældre skal derfor selv henvende sig til den person, de ønsker plads hos.
De fleste ordninger er godkendt til 4 - 5 børn. 
Vi har mulighed for at deltage i kurser og foredrag, hvilket oftes foregår i vores fritid.

Kommunens rolle
Som en privat pasningsordning er vi og vores hjem godkendt af kommunen.
Efter godkendelsen kommer kommunen på årlige besøg - anmeldt som uanmeldt.
Tilsynet skal sikre, at de forhold, som vi er godkendt under, overholdes.
Kommunen yder månedligt tilskud til forældrene. Dette anvendes som en del af betalingen.
Dertil kommer en egenbetaling, som varierer fra sted til sted.
Der ydes søskenderabat efter gældende regler. Spørg din bopæls kommune hvis du er i tvivl. 

PRIVATE PASNINGSORDNINGER
- ET NATURLIGT VALG!